Pierwszaki z SP nr 7 w Żaganiu z wizytą w ZZO Marszów

14 marca 2016 r. nasz zakład odwiedzili uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Żagania. Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały sortownię, kompostownię, boksy na surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe.

Po wycieczce po zakładzie rozmawialiśmy dlaczego warto segregować śmieci, co to są bioodpady i co z nimi robić oraz czego nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci. Wzorowo dzieci wykonywały wszystkie zadania związane z prawidłową segregacją.