III Dzień Otwarty ZZO Marszów za nami!

Zwiedzanie nowoczesnego zakładu, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, kolorowe atrakcje dla dzieci – to wszystko miało miejsce podczas festynu ekologicznego w ZZO Marszów.

EKOLOGICZNIE I RODZINNIE!

Ponad 300 osób uczestniczyło w III Dniu Otwartym Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, który odbył 14 maja 2016 r. w godz. od 10:00 do 16:00.
Mieszkańcy okolic mieli okazję zwiedzić regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, poznać najważniejsze procesy w niej zachodzące oraz dowiedzieć się co dzieje się odpadami, które wytwarzają każdego dnia.
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy konkursy wiedzy i praktycznej segregacji odpadów. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach plastycznych. Dzieci, które wykazały się największą wiedzą ekologiczną otrzymały specjalną nagrodę – maskotkę Agatkę Segregatkę.
Oprócz tego „maluchy” mogły skorzystać z wielu atrakcji: dmuchanych zamków, malowania buziek, baniek mydlanych oraz waty cukrowej.

SEGREGUJESZ BIOODPADY?

Podczas tego wydarzenia szczególnie promowaliśmy ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI BIOODPADÓW. Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę na ten temat, biorąc udział w konkursach praktycznej segregacji bioodpadów. Wielu uczestników miało wątpliwości, co należy wrzucić do bioodpadów, a co nie. Dlatego uważamy, że edukacja ekologiczna, w tym zakresie jest wciąż aktualna i potrzebna. Osoby, które wykazały się znajomością zasad segregacji bioodpadów otrzymały torby bawełniane oraz worek kompostu KOMPO-ZZO Marszów wytwarzanego w zakładzie z odpadów zielonych.

Staraliśmy się przekazać uczestnikom informacje, o tym, że selektywna zbiórka bioodpadów w domach jest ważna głównie z dwóch powodów, po pierwsze na składowisko z roku na rok musi trafiać coraz mniej odpadów biodegradowalnych, po drugie jakość kompostu wytwarzanego w ZZO Marszów zależy głównie od tego, co wrzucamy do pojemnika lub worka na bioodpady.
Nie wrzucajmy więc do bioodpadów: MIĘSA, KOŚCI, RYB, NABIAŁU, SZKŁA I POPIOŁU. Kompost, który jest wytwarzany w ZZO Marszów będzie wtedy idealnym nawozem do naszych ogródków kwiatowych i trawników.

Mamy nadzieję, że każdy uczestnik Dnia Otwartego ZZO Marszów nie będzie już miał wątpliwości, jak należy postępować z odpadami. Każdy z nas codziennie segregując odpady ma wpływ na czystość naszego regionu i pomaga chronić zasoby naturalne przed nadmierną eksploatacją.

Dzień Otwarty ZZO Marszów odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji: Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!