Broszura edukacyjna

Broszura, którą przekazujemy w Państwa ręce, powstała w ramach działań edukacyjnych.

Przedstawiamy w niej najważniejsze zasady dotyczące postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych. Do ich zastosowania zachęcamy wszystkich mieszkańców gmin objętych projektem, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

Pobierz broszurę w pliku pdf