Czy odpady z tworzyw sztucznych trzeba myć przed wyrzuceniem?

Mycie odpadów typu kubki po jogurtach, plastikowe butelki po mleku, opakowania po margarynie  jest wskazane wówczas, gdy są one zbierane w pojemniku razem z papierem. Zapobiega to zamoczeniu tego tworzywa. Papier będzie nadawał się do późniejszego recyklingu. Jeśli natomiast papier i tworzywo sztuczne są zbierane oddzielnie, tak dokładne opłukiwanie nie jest konieczne. Wystarczy jedynie usunąć zawartość kubka, czy butelki.

Szczegółowe kwestie mycia opakować określa regulamin utrzymania porządku w gminie.