Zajęcia ekologiczne w Miejskim Przedszkolu nr 6 im. Bożeny Nemcovej w Żaganiu

8 czerwca 2017r. przeprowadziliśmy zajęcia ekologiczne w czterech najstarszych grupach w Miejskim Przedszkolu nr 6 im. Bożeny Nemcovej w Żaganiu. Przedszkolaki znają już Agatkę Segregatkę, bo uczestniczyły w podobnych zajęciach w poprzednich latach, a część z nich zwiedzała Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

Najpierw dzieci przypomniały sobie kolory pojemników do segregacji śmieci i co należy do nich wrzucać. Następnie zaczęliśmy nieco trudniejszy temat „Jak prawidłowo segregować bioodpady?”. Wspólnie zastanawialiśmy się co to są bioodpady i jak je rozróżnić od innych odpadów. Dzieci dowiedziały się, że z bioodpadów można zrobić kompost i wykorzystać go do sadzenia kwiatów w doniczkach lub ogródku. Na zakończenie zajęć dzieci kolorowały brązowe kosze na bioodpady i zaznaczały tylko te odpady, które nazywamy bio.