“Jak mogę ograniczyć plastik?” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół specjalnych

Zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły specjalne do udziału w konkursie ekologicznym “Jak mogę ograniczyć plastik?” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne oraz sposoby ich ograniczenia. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2019 r.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków
  • uczniów klas I-IV szkół podstawowych
  • uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i III gim.
  • uczniów szkół specjalnych

z 22 gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (Bobrowice, Brody, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto) Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu: dowolny.

Terminy konkursu:

Rozpoczęcie konkursu: 25 marca 2019 r.

Termin zgłoszenia prac: do 30 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników: 15 maja 2019 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 18 maja 2019 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

 

Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie przygotowaną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rodzice / opiekunowie prawni uczestników konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanych formularzy zgłoszeniowych, nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowo każda szkoła, która zgłasza prace swoich uczniów musi wypełnić i dostarczyć wraz z pracami listę zbiorczą (załącznik nr 4).

Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary, z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Jak mogę ograniczyć plastik?”

Prace przesłane po terminie tj. po 30 kwietnia 2019 r. nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki ani za terminowość dostawy.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu (Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.) i nie będą odsyłane.

Regulamin konkursu JAK MOGE OGRANICZYC PLASTIK