Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Lipinek Łużyckich zwiedzają ZZO Marszów

25 września 2019 r. uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich zwiedzali ZZO w Marszowie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć budynek wagowy, halę załadunku, sortownię, kompostownię, boksy na odzyskane surowce wtórne, plac dojrzewania kompostu. Wycieczka po zakładzie pokazała im ogrom wytwarzanych odpadów oraz możliwości odzyskiwania surowców wtórnych.