Kolejny przyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej z Brodów

27 września 2017r. ponownie odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brodach. Tym razem była to młodzież z klas VII. Grupa uczniów wraz z opiekunami prześledziła cały proces segregacji odpadów odbywający się na terenie zakładu, dowiedzieli się jak i z czego powstaje kompost oraz co to jest paliwo alternatywne RDF.

Zobacz więcej »

O odpadach podczas “Eko-Dożynek w Gminie Lipinki Łużyckie”

W sobotę 26 sierpnia 2017 r. odbył się festyn ekologiczny pn. „Eko-Dożynki w Gminie Lipinki Łużyckie”. Główną ideą festynu było zwiększenie świadomości uczestników festynu w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Eko-festyn został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Zielonej Górze.

Zobacz więcej »