Jak odzyskać surowce wtórne? – uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubska zwiedzają ZZO w Marszowie

7 października 2019 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubska. Dzieci zobaczyły najważniejsze obiekty zakładu wagę, sortownię, boksy z surowcami wtórnymi, plac dojrzewania kompostu oraz podziwiały pracujące tu maszyny i pojazdy. Ogrom śmieci oraz proces odzysku surowców wtórnych uświadomił im, że śmieci nie znikają z koszy i musimy je odpowiednio segregować. Podczas zwiedzania, jak i zajęć w sali edukacyjnej uczniowie wykazali się dużą wiedzą nabytą w domu i w szkole.

Zobacz więcej »

Wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wichowa

10 października 2019 r. odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej z Wichowa. Dzieci miały okazję prześledzić cały proces segregacji odpadów odbywający się na terenie zakładu oraz dowiedzieć się jak i z czego powstaje kompost. Po wycieczce dzieci poznały Agatkę Segregatkę i uczyły się prawidłowej segregacji odpadów.

Zobacz więcej »

Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej ze Starosiedla

30 września 2019 r. gościliśmy uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej ze Starosiedla, gmina Gubin. Uczniowie zobaczyli budynek wagowy, sortownię, boksy na surowce wtórne, plac dojrzewania kompostu oraz składowisko. Ogrom śmieci miał uświadomić dzieciom, że odpady nie znikają z koszy, a segregacja w domu bardzo pomaga w procesie odzyskiwania surowców wtórnych. Podczas zajęć w sali edukacyjnej uczniowie utrwalali wiadomości na temat prawidłowej segregacji odpadów.

Zobacz więcej »

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Lipinek Łużyckich zwiedzają ZZO Marszów

25 września 2019 r. uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich zwiedzali ZZO w Marszowie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć budynek wagowy, halę załadunku, sortownię, kompostownię, boksy na odzyskane surowce wtórne, plac dojrzewania kompostu. Wycieczka po zakładzie pokazała im ogrom wytwarzanych odpadów oraz możliwości odzyskiwania surowców wtórnych.

Zobacz więcej »

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Mirostowic Dolnych na wycieczce w ZZO w Marszowie

20 września 2019 r. do naszego zakładu przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych. Uczniowie wraz z nauczycielami zobaczyli co dzieje się ze śmieciami po przekroczeniu bramy ZZO Marszów. Zobaczyli m.in. jak i gdzie waży się przywożone śmieci, ile odpadów trafia do hali załadunku, na jakie frakcje sortuje się odpady oraz jak powstaje kompost.

Zobacz więcej »