Organizacja wycieczek edukacyjnych do Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie w roku szkolnym 2023/2024

Wycieczki edukacyjne po zakładzie w Marszowie są bezpłatne, organizowane przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Dojazd do zakładu we własnym zakresie.
Na wycieczki  zapraszamy szczególnie zorganizowane grupy z placówek oświatowych.

Wycieczka dla jednej grupy trwa ok. 90 minut i obejmuje:

 1. Zwiedzanie zakładu:
 • czas trwania ok. 45-60 minut (w zależności od warunków pogodowych i wieku uczestników)
 • waga, hala załadunku, sortownia, kompostownia, kwatera składowa, linia sortowania szkła
 1. Zajęcia w sali edukacyjnej:
 • Czas trwania ok. 45 minut
 • Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników
 • Zapewniamy materiały dydaktyczne

Przykładowa tematyka zajęć:

 • Agatka Segregatka zachęca dzieci do segregowania śmieci.
 • WARSZTATY RECYKLINGOWE – świąteczne i okazyjne
 • Czy można żyć bez plastiku?
 • Recykling, czyli drugie życie śmieci.
 • Szkło – cenny surowiec wtórny.
 • Czy zepsuta drukarka, telefon komórkowy i lodówka to też śmieci?
 • Dlaczego warto segregować śmieci?
 • Kompostownik – ogrodu ozdobnik.
 • Odpowiedzialny konsument. Eko – zakupy.
 • Ekologiczne grzechy główne.
 • Toniemy w elektroodpadach.
 • Cztery oblicza recyklingu.
 • Jak zostać ekokonsumentem?
 • Cenne rady na bioodpady.
 • Upcykling, czyli ze starego coś nowego…
 • Organizacja systemu gospodarki odpadami (gromadzenie odpadów, transport, metody odzysku, karta przekazania odpadów).

Na wycieczkę edukacyjną do ŁCR Marszów można umówić się wysyłając formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia w zakładce KONTAKT).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Agnieszka Michałowska tel. 571 339 610

Przed przyjazdem do Łużyckiego Centrum Recyklingu należy zapoznać się z regulaminem bhp:

Regulamin BHP Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie dla uczestników wycieczek zorganizowanych na terenie zakładu:

 1. W trosce o bezpieczeństwo odwiedzających, a także pracowników Spółki oraz inne osoby przebywające na jej terenie, opracowano zasady bezpiecznego pobytu na terenie Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie (zwanej dalej ŁCR Marszów) z wymogiem ich przestrzegania.
 2. Każdy przebywający na terenie ŁCR Marszów zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do wszelkich tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych, znaków nakazu i zakazu oraz poleceń pracownika oprowadzającego.
 3. Pobyt na terenie zakładu odbywa się pod ścisłym nadzorem i w obecności wyznaczonego pracownika ŁCR.
 4. W przypadku wycieczki przedszkolnej wymaga się, aby na każde pięcioro dzieci w wieku przedszkolnym przypadał jeden dorosły, uprawniony opiekun.
 5. W przypadku wycieczki szkolnej wymaga się, aby na każde dziesięcioro dzieci w wieku szkolnym przypadał jeden dorosły, uprawniony opiekun.
 6. Na terenie ŁCR Marszów, jednorazowo może przebywać grupa licząca nie więcej niż dwudziestu pięciu uczestników.
 7. Ze względu na zagrożenie skażeniem szkodliwymi czynnikami biologicznymi występującymi przy obróbce odpadów komunalnych oraz zwiększony ruch sprzętu w obrębie dostaw i odbioru należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Po przybyciu wycieczki, jej opiekun ma obowiązek zgłosić przybycie w administracji pracownikowi odpowiedzialnemu za oprowadzenie wycieczki.
 9. Przed zwiedzaniem organizator wycieczki powinien zapoznać wszystkich uczestników z postanowieniami niniejszej instrukcji oraz przekazać wyznaczonemu pracownikowi ŁCR Marszów oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
 10. Przed rozpoczęciem wycieczki organizator jest obowiązany przedstawić uprawnionemu pracownikowi ŁCR Marszów listę wszystkich uczestników.
 11. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą stosować się do poleceń wyznaczonego pracownika ŁCR Marszów.
 12. Opiekunowie wycieczki odpowiadają za zachowanie porządku w oprowadzanej grupie.
 13. W związku z tym, iż na terenie ŁCR Marszów występuje zagrożenie biologiczne, zabrania się dotykania czegokolwiek, spożywania posiłków i picia napojów podczas trwania pobytu, za wyjątkiem miejsca wskazanego przez wyznaczonego pracownika ŁCR Marszów.
 14. Bezwzględnie wymaga się, aby każdy uczestnik wycieczki przebywał na terenie ŁCR Marszów w kamizelce ostrzegawczej, którą zapewnia pracownik ŁCR Marszów.
 15. Pieszy jest zobowiązany do poruszania się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
 16. Na terenie ŁCR Marszów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia.
 17. Zabrania się samowolnego oddalania się uczestnika wycieczki od grupy.
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia w strefy pracy sprzętu; np. ładowarki, wózki, przenośniki taśmowe i inne.
 19. Zabronione jest wchodzenie w strefę zagrożenia urazu głowy bez kasku ochronnego.
 20. Po zakończeniu czynności lub przebywania na terenie ŁCR Marszów zaleca się umyć i zdezynfekować ręce.
 21. Zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych/awaryjnych:
  1. W przypadku powstania pożaru należy:
  • ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
  • powiadomić oprowadzającego pracownika ŁCR Marszów o pożarze,
  • stosować się do poleceń pracownika ŁCR Marszów w zakresie ewakuacji.
  1. Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.
  2. W przypadku zaistnienia wypadku:
  • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić pracownika ŁCR Marszów,
  • w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską.