Kontakt

Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Marszów 50a
68-200 Żary

e-mail: sekretariat@marszow.pl
www: http://www.marszow.pl

Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00

Organizacja wycieczek do ŁCR Marszów:

Agnieszka Michałowska – Specjalista ds. edukacji ekologicznej
tel. 68 360 66 11
tel. kom. 571 339 610
e-mail: a. michalowska@marszow.pl

Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach ekologicznych w ŁCR Marszów

 

Zaznaczając tę opcję akceptujesz poniższą zgodę na przetwarzanie danych.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu, w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością.

Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż administratorem danych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Marszowie, Marszów 50a, 68-200 Żary oraz o tym, że dane osobowe w powyższym zakresie będą przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie w celu opisanym powyżej przez okres 2 lat. Dane mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia. Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie, że mam prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
  6. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach ekoszkoły.