„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 kontynuujemy współpracę z Fundacją na rzecz Opakowań Aluminiowych RECAL. Zachęcamy szkoły podstawowe i przedszkola do udziału w ogólnopolskim projekcie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat recyklingu opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych. Placówki oświatowe  przeprowadzają działania edukacyjne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz zbierają puszki aluminiowe, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby placówki. Na koniec maja 2019r. przesyłają sprawozdania z wykonanych działań. Najaktywniejsze placówki otrzymują nagrody.

Zobacz więcej »

Zdobądź piłki dla swojego boiska! Zgłoś swoją szkołę do projektu PIŁKI ZA PUSZKI.

„Piłki za Puszki” to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL głównie na boiskach typu “Orlik”, ale nie wyklucza to działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy/placówka oświatowa otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny.

RECAL dostarcza specjalne pojemniki do zbiórki pustych aluminiowych puszek po napojach. Po zapełnieniu pojemnika zebrane puszki są bezpłatnie odbierane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – partnera logistycznego, po wcześniejszym powiadomieniu Fundacji RECAL, przez osobę kontaktową wskazaną w umowie zawartej z obiektem.

Zobacz więcej »