Piknik ekologiczny w Olbrachtowie

W dniu 28 września 2018 r. w Olbrachtowie, w Gminie Żary odbyła się II edycja Pikniku ekologicznego, sfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. W pikniku wzięło udział ponad 600 uczniów ze szkół z Gminy Żary.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy warsztaty związane z segregacją odpadów, prelekcję oraz prezentację przedstawiającą etapy recyklingu butelek PET. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy nasze nowe pomoce dydaktyczne: ekologiczne koło fortuny oraz podłogową grę. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach, grach i quizach przygotowanych przez Gminę Żary, ZZO Marszów, Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie, Policję oraz szkoły.