Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie – zmiana nazwy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06.07.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Spółki z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. na:
Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zmiana dotyczy nazwy Spółki, a wszystkie pozostałe dane, w tym adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS oraz numer rachunku bankowego i numery telefonów, pozostają bez zmian.

Aktualne dane Spółki:

Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

68-200 Żary, Marszów 50A

NIP: 9282010639

REGON: 080226740

Zobacz więcej »

Ekolekcje w plenerze

Na zaproszenie pana W. Kosiady, prezesa Ogródków Działkowych w Lubsku i pomysłodawcy Zielonych Lekcji, 23 września 2022 r. przeprowadziliśmy ekolekcje dla uczniów klasy I a i II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku na terenie ogródków działkowych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na prawidłową segregację bioodpadów, ponieważ to właśnie z nich uzyskujemy naturalny nawóz do roślin.

Zobacz więcej »