Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie – zmiana nazwy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 06.07.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Spółki z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. na:
Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zmiana dotyczy nazwy Spółki, a wszystkie pozostałe dane, w tym adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS oraz numer rachunku bankowego i numery telefonów, pozostają bez zmian.

Aktualne dane Spółki:

Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

68-200 Żary, Marszów 50A

NIP: 9282010639

REGON: 080226740