Adresaci Programu

Edukacja ekologiczna powinna docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Przyjęta w Programie droga edukacji ekologicznej zapewni w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazanie informacji ekologicznych do poszczególnych odbiorców. Po uwzględnieniu konieczności zróżnicowania form i treści przekazu wyodrębniono następujące grupy:

 • Ogół społeczeństwa zamieszkujący gminy objęte Programem;
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy Zamawiającego (Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.), Związków Gmin i Gmin objętych Projektem;
 • Dzieci i młodzież, szczególnie w następujących grupach wiekowych:
 • Przedszkolna;
 • Szkoła podstawowa;
 • Gimnazjalna;
 • Ponadgimnazjalna;
 • Media;
 • Ograny administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych;
 • Organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne.

Program edukacji ekologicznej obejmuje działania skierowane do mieszkańców 15 gmin:

a) z powiatu żarskiego:

gminy miejskie:

 • Żary;
 • Łęknica;

gminy miejsko-wiejskie:

 • Jasień;
 • Lubsko;

gminy wiejskie:

 • Brody;
 • Lipinki Łużyckie;
 • Trzebiel;
 • Tuplice;
 • Żary;

b) z powiatu żagańskiego:

gminy miejskie:

 • Gozdnica;
 • Żagań;

gminy miejsko-wiejskie:

 • Iłowa;

gminy wiejskie:

 • Wymiarki;
 • Żagań;

c) z powiatu krośnieńskiego:

gminy miejskie:

 • Gubin;