Program Edukacji Ekologicznej

W dniu 14 marca 2013 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. Marszów oraz agencja Profile-Poznań s.c. podpisały umowę na przygotowanie, a następnie wdrożenie programu edukacji ekologicznej. Zaplanowane w programie działania będą służyć podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatów żarskiego i żagańskiego, kształtowaniu ich przyzwyczajeń i zmianie nawyków związanych z gospodarowaniem wytwarzanych odpadów.

Przewidziana w Programie na lata 2013-2015 edukacja ekologiczna została zrealizowana w ramach Projektu „Gospodarka Odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane,  w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”:

  • Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
  • Budowa stacji przeładunkowej w Lubsku
  • Rekultywacja czterech składowisk odpadów (w Chełmicy, Chrobrowie, Lubsku, Drzeńsku Małym)