„Ekoszkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie

16 stycznia 2018 roku na zaproszenie Pani Anity Bursch – nauczycielki przyrody, przeprowadziliśmy lekcje ekologiczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie. Uczniowie podzieleni na dwie grupy: młodszą (kl. 1-3) i starszą (kl. 4-7 i gimnazjum) wzięli udział w zajęciach na temat „Segregujemy odpady i dbamy o środowisko.” Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w pogadance, jak również w praktycznym wykorzystaniu wiedzy, czyli prawidłowym segregowaniu. Za aktywny udział w zajęciach otrzymali gadżety „Ekoszkoły”.

Zobacz więcej »

Zaproszenie do udziału w projekcie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Fundacja  na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL w Warszawie wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Marszowie serdecznie zapraszają szkoły i przedszkola do udziału w ogólnopolskim projekcie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Projekt ma na celu promocję recyklingu opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych.

Zobacz więcej »

Dzieci z Przedszkola nr 2 z Żagania zwiedzają ZZO w Marszowie

24 października 2017 r. zakład zwiedzały przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żaganiu. Dzieci obejrzały budynek wagowy, halę wyładunku, sortownię i kompostownię. Po wycieczce podczas zajęć w sali edukacyjnej dzieci poznały Agatkę Segregatkę – maskotkę-logo „Ekoszkoły”. Przedszkolaki z ochotą kolorowały rysunki ucząc się jednocześnie kolorów pojemników i prawidłowej segregacji odpadów.

Zobacz więcej »

Zajęcia ekologiczne w Miejskim Przedszkolu nr 6 im. Bożeny Nemcovej w Żaganiu

8 czerwca 2017r. przeprowadziliśmy zajęcia ekologiczne w czterech najstarszych grupach w Miejskim Przedszkolu nr 6 im. Bożeny Nemcovej w Żaganiu. Przedszkolaki znają już Agatkę Segregatkę, bo uczestniczyły w podobnych zajęciach w poprzednich latach, a część z nich zwiedzała Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

Zobacz więcej »