Zdobądź piłki dla swojego boiska! Zgłoś swoją szkołę do projektu PIŁKI ZA PUSZKI.

„Piłki za Puszki” to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL głównie na boiskach typu “Orlik”, ale nie wyklucza to działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy/placówka oświatowa otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny.

RECAL dostarcza specjalne pojemniki do zbiórki pustych aluminiowych puszek po napojach. Po zapełnieniu pojemnika zebrane puszki są bezpłatnie odbierane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – partnera logistycznego, po wcześniejszym powiadomieniu Fundacji RECAL, przez osobę kontaktową wskazaną w umowie zawartej z obiektem.

Z terenu obsługiwanego przez ZZO w Marszowie od listopada 2017r. do projektu włączyło się 7 placówek i stowarzyszeń:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku
  • Szkoła Podstawowa w Lubanicach, gm. Żary
  • Szkoła Podstawowa w Brodach
  • Szkoła Podstawowa w Łęknicy
  • Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich
  • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Lokalnych Inicjatyw Społecznych „Łazowsze” w Łazach, gm. Tuplice

Rekordzistą w zbieraniu puszek okazała się Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach, która w ciągu zaledwie 8 miesięcy oddała do recyklingu 423 kg puszek. W zamian szkoła otrzymała 28 piłki !!! Gratulujemy całej społeczności uczniowskiej SP 8 w Żarach i zachęcamy do udziału w zbiórce inne placówki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://pilkizapuszki.pl/ oraz pod numerami telefonów:

– RECAL – Paweł Wiśnioch tel. 601 797 848    sport@recal.pl
– ZZO Marszów – Agnieszka Michałowska tel. 571.339.610 a.michalowska@marszow.pl