„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 kontynuujemy współpracę z Fundacją na rzecz Opakowań Aluminiowych RECAL. Zachęcamy szkoły podstawowe i przedszkola do udziału w ogólnopolskim projekcie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat recyklingu opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych. Placówki oświatowe  przeprowadzają działania edukacyjne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz zbierają puszki aluminiowe, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby placówki. Na koniec maja 2019r. przesyłają sprawozdania z wykonanych działań. Najaktywniejsze placówki otrzymują nagrody.

Materiały pomocnicze, konspekty zajęć oraz szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie http://www.recal.pl/projekty/szkolne-i-przedszkolne-projekty-recyklingowe oraz pod numerami telefonów:

– RECAL – Artur Łobocki tel. 605 591 865   artur.lobocki@recal.pl
– ZZO Marszów – Agnieszka Michałowska tel. 571.339.610 a.michalowska@poczta.onet.pl

W roku szkolny 2017/2018 w projekcie uczestniczyły następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach – nagroda: zaproszenie (dla koordynatora oraz dwóch uczniów) na „Zieloną Szkołę”
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku – nagroda: zaproszenie (dla koordynatora oraz dwóch uczniów) na „Zieloną Szkołę”
 • Szkoła Filialna w Golinie, gm. Jasień – nagroda: głośnik bezprzewodowy
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu
 • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
 • Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. S. Maczka w Żaganiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie
 • Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lubsku
 • Miejskie Przedszkole nr 8 im. Misia Uszatka – Przyjaciela Przyrody w Żarach

Każda placówka otrzymała dyplom uczestnictwa oraz upominki.