ZZO w Marszowie zwiedzają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubska

7 maja 2019 r. nasz zakład zwiedzali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubska. Grupa zobaczyła co dzieje się z odpadami od momentu wjazdu śmieciarki i ważenia odpadów aż po odzyskane surowce wtórne oraz wyprodukowany kompost. Mamy nadzieję, że od teraz wszyscy będą z przekonaniem i prawidłowo segregować odpady w domach.