Kampania edukacyjna „Jak prawidłowo segregować bioodpady?”

Kampania edukacyjna „Jak prawidłowo segregować bioodpady?” prowadzona jest cyklicznie w ramach programu edukacji ekologicznej „Ekoszkoła”.
Zapraszamy placówki oświatowe na warsztaty ekologiczne pn. „Segreguj bioodpady!”

Kampania skierowana jest do mieszkańców regionu zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy  mieszkańców na temat segregacji bioodpadów. Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz lepszego jutra.

W programie:

  • wycieczki po zakładzie zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kompostownia bioodpadów,
  • lekcje ekologiczne o bioodpadach,
  • zajęcia dla najmłodszych z Agatka Segregatką,
  • materiały edukacyjne o bioodpadach: ulotki, kolorowanki, gadżety.