Kampania edukacyjna „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz!”

To hasło kampanii edukacyjnej, prowadzonej przez Łużycki Związek Gmin. Na jej realizację związek pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Łużycki Związek Gmin jest jednym z pięciu laureatów konkursu na najlepszą kampanię edukacyjnej w obszarze gospodarki odpadami ogłoszonego przez WFOŚiGW. Wykonawcą kampanii jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami poprzez odpowiednie ukształtowanie przyzwyczajeń i nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji u źródła.

Swoim zasięgiem obejmie mieszkańców gmin należących do 15 gmin Łużyckiego Związku Gmin: Brody, Gozdnica, Gubin (miasto), Iłowa, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).

Kampania rozpoczęła się w czerwcu i potrwa do października 2016 r. i została podzielona na dwa etapy:

  • Pierwszy etap: czerwiec-sierpień. Przygotowanie materiałów edukacyjnych: broszury „Kodeks dobrych praktyk”, kolorowanek ekologicznych dla dzieci, plansz edukacyjnych oraz opracowanie podstrony kampanii.
  • Drugi etap: wrzesień-październik. Organizacja działań edukacyjnych: konkursów ekologicznych, warsztatów edukacyjnych w ZZO Marszów, eventów podczas obchodów Sprzątania Świata, publikacje edukacyjne w prasie.

Główną grupą docelową kampanii są dzieci i młodzież. Do tej grupy skierowano najwięcej działań edukacyjnych: konkursy, warsztaty oraz eventy. W ramach konkursów dzieci będą miały za zadanie przygotować grupową pracę przestrzenną przedstawiającą cykl życia odpadów. Na warsztaty edukacyjne w ZZO Marszów przyjedzie 16 grup uczestników z 15 gmin ŁZG. Podczas warsztatów dzieci będą zwiedzać zakład i wezmą udział w zajęciach ekologicznych. Eventy zostaną zorganizowane w Żaganiu i w Żarach wspólnie z placówkami oświatowymi i urzędami gmin podczas obchodów Sprzątania Świat. Celem evetów będzie promocja postaw i zachowań zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz zwrócenie uwagi na wpływ każdego z nas na utrzymanie czystości środowiska.

Dla osób dorosłych dedykowane są broszura edukacyjna „Kodeks dobrych praktyk” oraz publikacje edukacyjne w prasie. W broszurze zostaną zawarte niezbędne informacje na temat prawidłowej segregacji odpadów u źródła, zasady ekologicznych zakupów, porady jak zostać ekokonsumentem oraz na czym polega zasada 3R.

O szczegółach Kampanii będziemy informować na stronie www.marszow.pl, www.lzg.com.pl stronach urzędów gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, na stronie Kampanii oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/.