Ekologiczne wakacje w Trzebielu

14 lipca 2016 r., z inicjatywy Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu, przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne dla dzieci z okolicznych gmin.

Dzieci obejrzały film edukacyjny o ZZO Marszów, uczyły się praktycznej segregacji odpadów, rozwiązywały krzyżówki i kolorowały ekologiczne kolorowanki. Dużo czasu poświęciliśmy na naukę o bioodpadach, wyjaśniliśmy, co to są bioodpady i jak należy je prawidłowo segregować.
W nagrodę za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały od nas ekologiczne

upominki.