Akcje ekologiczne

W ramach programu „Ekoszkoła”  wspieramy działania, których głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a zwłaszcza  prawidłowej segregacji odpadów. Bierzemy udział w akcjach ekologicznych tj. festyny ekologiczne czy obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata.

Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły, stowarzyszenia oraz urzędy miast i gmin.

Dotychczas zrealizowane działania znajdują się w zakładce Realizacja.