W 2016 roku z oferty Ekoszkoły skorzystało ok. 3500 osób! – podsumowanie roku

W drugim roku działalności ZZO Marszów przyjęliśmy ponad 50 wycieczek z różnych placówek oświatowych. Niektóre szkoły organizowały po kilka wycieczek do naszego zakładu. Łącznie przyjęliśmy prawie 1200 uczniów i przedszkolaków oraz ponad 120 nauczycieli (łącznie z warsztatami przeprowadzonymi w ramach kampanii „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”).

Najaktywniejszą szkołą w roku 2016 była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Wszyscy uczniowie tej szkoły zwiedzili nasz zakład, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w sali oraz lekcjach ekologicznych w szkole. Ponadto z uczniami tej szkoły spotkaliśmy się podczas festynów w czerwcu (Festyn Rodzinny) i we wrześniu (Festyn Ekologiczny).

Oto lista placówek, które odwiedziły nas w 2016 roku:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Żaganiu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu
 • Miejskie Przedszkole nr 4 w Żarach
 • Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” w Żaganiu
 • Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych, gm. Żary
 • Zespół Szkół w Tomaszowie, gm. Żagań
 • Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
 • Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
 • Zespół Szkół w Tuplicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Żarach
 • Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Soli
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Żaganiu
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
 • Przedszkola i szkoły podstawowe z terenu gminy Lubsko w ramach kampanii „Lubskie rady na odpady”
 • Punkt Przedszkolny „Biedroneczki” w Wicinie, gm. Jasień
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie
 • Zespół Szkół w Brodach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu – Przedszkole Samorządowe w Jasieniu
 • Przedszkole Samorządowe w Tuplicach
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy – Szkoła Podstawowa w Gozdnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
 • Publiczne Gimnazjum w Witoszynie, gm. Wymiarki
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach
 • Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu – Gimnazjum nr 2 w Żaganiu
 • Zespół Szkół w Grabiku – Gimnazjum w Grabiku, gm. Żary
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
 • Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich – Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
 • Przedszkole w Trzebielu – Oddział Nowe Czaple
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie, gm. Żagań
 • Przedszkole Publiczne w Maszewie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

We wrześniu i październiku , w ramach kampanii „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”, na realizację której Łużycki Związek Gmin pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zorganizowaliśmy 16 warsztatów dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dwa festyny. Łączna liczba odbiorców tych działań wyniosła ok. 1380 osób.

W listopadzie przeprowadziliśmy akcję ekologiczną w Szkole Podstawowej nr 2 im. 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie. W ciągu pięciu dni w naszych warsztatach wzięło udział ok. 450 osób. Były to dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-VI oraz ich nauczyciele.

Ponadto, w roku 2016 w ramach działań prowadzonych przez Ekoszkołę, wzięliśmy udział w 7 festynach, w których łącznie wzięło udział ok. 1250 osób. Głównym celem było  podniesienie świadomości ekologicznej oraz promocja zasad prawidłowej segregacji u źródła (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

 • 10 czerwca 2016r. – Festyn ekologiczny w Zielonej Górze organizowany przez Radio Zachód
 • 17 czerwca 2016r. – Festyn ekologiczny w Lubsku organizowany w ramach kampanii „Lubskie rady na odpady”
 • 18 czerwca 2016r. – Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu
 • 22 czerwca 2016r. – Festyn zorganizowany przez Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
 • 02 lipca 2016r. – Festyn Piosenki Biesiadnej w Grabiku, gmina Żary
 • 16 września 2016r. – Festyn ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu organizowany w ramach kampanii „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”
 • 17 września 2016r. – Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 8 w Żarach organizowany w ramach kampanii „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”

Ponadto, 14 maja 2016r., ponad 300 osób uczestniczyło w III Dniu Otwartym Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Wszyscy zwiedzający mieli okazję zobaczyć regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, poznać najważniejsze procesy w niej zachodzące oraz dowiedzieć się co dzieje się odpadami, które wytwarzają każdego dnia. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy wiedzy i praktycznej segregacji odpadów, warsztaty plastyczne oraz specjalne atrakcje.