Konkurs ekologiczny pn. „Segreguj bioodpady!” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Segreguj bioodpady!” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego pozytywne aspekty segregacji bioodpadów. Na prace czekamy do 17 maja 2017 r.

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą pozytywne aspekty segregacji bioodpadów.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków
  • uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

z 22 gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (Bobrowice, Brody, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto) Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu: dowolny.

Terminy konkursu:

Rozpoczęcie konkursu: 19 kwietnia 2017 r.

Termin zgłoszenia prac: do 17 maja 2017 r.

Ogłoszenie wyników: 19 maja 2017 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 20 maja 2017 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów.

Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie przygotowaną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów) uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanych formularzy zgłoszeniowych, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia (pracę oraz formularze zgłoszeniowe) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary, z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Segreguj bioodpady!”

Prace przesłane po terminie tj. po 17 maja 2017 r. nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki ani za terminowość dostawy. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu (Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.) i nie będą odsyłane.

 

REGULAMIN DO POBRANIA:

regulamin_konkursu_bioodpady_2017

zgloszenie_konkurs_bioodpady_2017