O odpadach podczas „Eko-Dożynek w Gminie Lipinki Łużyckie”

W sobotę 26 sierpnia 2017 r. odbył się festyn ekologiczny pn. „Eko-Dożynki w Gminie Lipinki Łużyckie”. Główną ideą festynu było zwiększenie świadomości uczestników festynu w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. Eko-festyn został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Zielonej Górze.

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w konkurencjach ekologicznych przygotowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Wśród dzieci dużą popularnością cieszyły się warsztaty recyklingowe, podczas których mogły samodzielnie wykonać eko-zabawki wykorzystując surowce wtórne. Równie duże zainteresowanie wśród uczestników festynu wzbudziły konkurencje sprawnościowe takie jak zabawa w kółko/krzyżyk, slalom z papierową kulą lub przenoszenie nakrętek na łyżeczce. Odbyły się również pokazy przedstawiające recykling butelek plastikowych oraz etapy powstawania kompostu. Dzieci, które uczestniczyły w konkurencjach ekologicznych otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz eko-gadżety przygotowane przez Gminę Lipinki Łużyckie: kredki, linijki, magnesy na lodówkę
z informacjami na temat segregacji odpadów. Dorośli mogli się wykazać wiedzą na temat segregacji bioodpadów biorąc udział w konkurencji „Jak prawidłowo segregować bioodpady”. Zorganizowano również pokaz mody ekologicznej, w której wzięło udział trzynastu przedstawicieli klas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckiego. Młodzież prezentująca eko-modę wykazała się dużą kreatywnością w wykonaniu strojów z surowców wtórnych.