Dyrektor Roku 2017 Zakładów Oczyszczania Miast

W konkursie „Dyrektora Roku 2017 Zakładów Oczyszczania Miast” zwyciężył Pan Jacek Połomka, Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.

Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

Uroczyste przyznanie tytułu Dyrektora Roku 2017 połączone z wręczeniem statuetki Heraklesa nastąpiło podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON ENVIRONMENT 28 listopada 2018 w Warszawie.

Laureat nagrody z branżą gospodarki odpadami związany jest od 20 lat. Obecną spółką kieruje od lutego 2012 r. Podczas jego kadencji w Marszowie wybudowano regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla 22 gmin woj. lubuskiego.

Zakład, który uruchomiono w lutym 2015 r., spełnia wymagania BAT, a jego funkcjonowanie jest oparte na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Jedną z jego największych inicjatyw poprzedzoną długotrwałymi badaniami było zaprojektowanie od podstaw nowatorskiej technologii odzysku szkła ze stabilizatu i skierowanie go do recyklingu. W ZZO Marszów powstała innowacyjna, pierwsza w Polsce linia do doszczyszczania stabilizatu, która przyczyni się do zwiększenia ilości odzyskiwanego szkła, a także ograniczy koszty składowania.