Edukacja ekologiczna podczas Lubskiego Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych

12 września 2019 r. edukowaliśmy młodszych i starszych podczas Lubskiego Plenerowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych w Lubsku. Uczestnicy chętnie brali udział w przygotowanych dla nich atrakcjach, podczas których mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów. Nie brakowało również pytań i rozmów o ekologii. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.