Zapraszamy do ZZO Marszów

Zapraszamy dzieci i młodzież na wycieczki edukacyjne po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Wycieczki po zakładzie  są bezpłatne, organizowane przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Dojazd do zakładu we własnym zakresie.

Wycieczka dla jednej grupy trwa ok. 90 minut i obejmuje:

 1. Zwiedzanie zakładu:
 • czas trwania ok. 45-60 minut (w zależności od warunków pogodowych i wieku uczestników)
 • waga, hala załadunku, sortownia, kompostownia, kwatera kruszenia odpadów budowlanych, kwatera składowa
 1. Zajęcia w sali edukacyjnej:
 • Czas trwania ok. 45 minut
 • Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników
 • Zapewniamy materiały dydaktyczne

Przykładowa tematyka zajęć:

 • Agatka Segregatka zachęca dzieci do segregowania śmieci.
 • WARSZTATY RECYKLINGOWE – świąteczne i okazyjne
 • Czy można żyć bez plastiku?
 • Recykling, czyli drugie życie śmieci.
 • Szkło – cenny surowiec wtórny.
 • Czy zepsuta drukarka, telefon komórkowy i lodówka to też śmieci?
 • Dlaczego warto segregować śmieci?
 • Kompostownik – ogrodu ozdobnik.
 • Odpowiedzialny konsument. Eko – zakupy.
 • Ekologiczne grzechy główne.
 • Toniemy w elektroodpadach.
 • Cztery oblicza recyklingu.
 • Jak zostać ekokonsumentem?
 • Cenne rady na bioodpady.
 • Upcykling, czyli ze starego coś nowego…
 • Paliwo alternatywne RDF.
 • Organizacja systemu gospodarki odpadami (gromadzenie odpadów, transport, metody odzysku, karta przekazania odpadów).

Na wycieczkę edukacyjną do ZZO Marszów można umówić się wysyłając formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia w zakładce KONTAKT).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Agnieszka Michałowska tel. 571 339 610

Przed przyjazdem do Zakładu należy zapoznać się z regulaminem bhp:

Regulamin BHP Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. dla uczestników wycieczek zorganizowanych na terenie Zakładu:

 1. Pobyt na terenie Zakładu odbywa się pod ścisłym nadzorem i w obecności wyznaczonego pracownika ZZO.
 2. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą stosować się do poleceń wyznaczonego pracownika Zakładu.
 3. W związku z tym, iż na terenie Zakładu występuje zagrożenie biologiczne grupy III tj. WZW A, tężec, dur brzuszny, zabrania się dotykania czegokolwiek, spożywania posiłków i picia napojów podczas trwania pobytu, za wyjątkiem miejsca wskazanego przez wyznaczonego pracownika Zakładu.
 4. W przypadku wycieczki przedszkolnej wymaga się, aby na każde pięcioro dzieci w wieku przedszkolnym przypadał jeden dorosły, uprawniony opiekun.
 5. W przypadku wycieczki szkolnej wymaga się, aby na każde dziesięcioro dzieci w wieku szkolnym przypadał jeden dorosły, uprawniony opiekun.
 6. Organizator i opiekunowie wycieczki odpowiadają za zachowanie porządku w oprowadzanej grupie.
 7. Jednocześnie na terenie Zakładu może przebywać grupa licząca nie więcej niż dwudziestu pięciu uczestników.
 8. Bezwzględnie wymaga się, aby każdy uczestnik wycieczki przebywał na terenie Zakładu w kamizelce ostrzegawczej, którą zapewnia pracownik Zakładu.
 9. Zabrania się samowolnego oddalania się uczestnika wycieczki od grupy.
 10. Przed rozpoczęciem wycieczki organizator jest obowiązany przedstawić uprawnionemu pracownikowi Zakładu listę wszystkich uczestników.
 11. Na terenie całego Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia.