„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 kontynuujemy współpracę z Fundacją na rzecz Opakowań Aluminiowych RECAL. Zachęcamy szkoły podstawowe i przedszkola do udziału w ogólnopolskim projekcie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat recyklingu opakowań aluminiowych, ze szczególnym uwzględnieniem puszek aluminiowych. Placówki oświatowe  przeprowadzają działania edukacyjne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz zbierają puszki aluminiowe, z której dochód przeznaczony jest na potrzeby placówki. Na koniec maja 2019r. przesyłają sprawozdania z wykonanych działań. Najaktywniejsze placówki otrzymują nagrody.

Zobacz więcej »

Konkurs ekologiczny pn. „Segreguj bioodpady!” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Segreguj bioodpady!” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego pozytywne aspekty segregacji bioodpadów. Na prace czekamy do 17 maja 2017 r.

Zobacz więcej »