Ekokonsument czyli stosowanie zasady 3R

Jednym z najważniejszych elementów zmiany postawy konsumentów na bardziej odpowiedzialną jest stosowanie w codziennym życiu zasady 3R. Jej nazwa wzięła się od trzech pierwszych liter angielskich słów: reduce, reuse i recycle, które kolejno oznaczają: ograniczanie, ponowne używanie, odzyskiwanie.

Oto kilka podpowiedzi, jak te zasady można stosować w praktyce:

 • Ograniczanie konsumpcji do nabywania jedynie potrzebnych produktów, co oznacza oszczędność w portfelu, zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz mniej odpadów.
 • Kupowanie produktów w opakowaniach ekologicznych, nadających się do recyklingu.
 • Używanie toreb wielorazowych lub koszyków zamiast jednorazowych siatek foliowych. Jeżeli zabierzesz na zakupy torbę wielokrotnego użytku zamiast 4 reklamówek (o wadze 19.5 g każda) ograniczysz emisję CO2 o 8 kg rocznie.
 • Upcykling  lub reusing czyli ponowne użycie różnych przedmiotów polegające na nadawaniu nowej, nierzadko lepszej, wersji produktowi, który utracił swoją pierwotną funkcję, ze względu na zużycie lub inne uszkodzenia np. ogrodowa huśtawka z opony.
 • Recykling, czyli odzyskiwanie samego surowca w celu przeróbki na całkiem nowy produkt. Aby ułatwić recykling, konieczna jest właściwa segregacja odpadów.
 • Organizowanie tzw. wystawek, czyli niepotrzebne, ale sprawne rzeczy, np. meble lub sprzęt AGD i RTV, mogą być wystawiane przed domy.
 • Warto korzystać z bibliotek – książki wypożyczane wielokrotnie służą kilku pokoleniom.
 • Bookcrossing czyli „uwalnianie książek”. W różnych miejscach (hotele, kawiarnie, środki komunikacji publicznej) można spotkać książki zostawiane przez tych, którzy chcą oddać je innym ludziom.
 • Rozsądne używanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a nie z nudów – godzina pracy telewizora czy komputera bez wyraźnego powodu to zmarnowana energia elektryczna.

Czy wiesz, że…

 • z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru
 • wyprodukowanie puszki aluminiowej z materiału odzyskanego wytwarza o 95% mniej zanieczyszczeń powietrza niż wyprodukowanie jej z rud boksytowych
 • 1 tona zebranej makulatury ratuje życie 17 drzew.