Uczniowie klas VI z SP nr 5 z Żagania zwiedzają ZZO w Marszowie

21 września 2017r. odwiedzili nas uczniowie klas 6 wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Żagania. Uczniowie zwiedzili zakład, dowiedzieli się co to są surowce wtórne i jak się je odzyskuje, utrwalili pojęcia bioodpady, kompost i recykling. Po wycieczce uczniowie obejrzeli filmy o budowie zakładu oraz procesie sortowania odpadów odbywającym się w ZZO.