I Konferencja Ekologiczna – inauguracja programu

W dniu  19 listopada, w Hotelu Janków w Żarach odbyła się konferencja inaugurująca Program Edukacji Ekologicznej. Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze działania edukacyjne zaplanowane na lata 2013-2015 wśród mieszkańców gmin objętych projektem „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. W gronie gości zaproszonych na konferencję znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych, burmistrzowie i wójtowie 15 gmin objętych Programem, reprezentanci organizacji zaangażowanych w działania z zakresu gospodarki odpadami oraz lokalne media.

Zaplanowana na najbliższe lata edukacja ekologiczna mieszkańców powiatów żarskiego, żagańskiego oraz miasta Gubin, wymaga współdziałania wielu podmiotów. Głównym celem przyświecającym spotkaniu było zainicjowanie współpracy w zakresie kształtowania pozytywnych zachowań ekologicznych, związanych z gospodarką odpadami. Konferencja stała się również okazją do debaty o problemach gmin w zakresie gospodarki odpadami. W programie przewidziano prezentację aktualnego stanu zaawansowania Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, postępu prac budowlanych, prezentację zastosowanych rozwiązań technologicznych.

20131119_103651

Foto: Uczestnicy konferencji w trakcie prezentacji założeń Programu Edukacji Ekologicznej.

Szczegółowy program konferencji:

10.00 – 10.15  Rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy
10.15 – 10.25  Przywitanie gości

10.25 – 10.45  Prezentacja Programu Edukacji Ekologicznej dla powiatu żarskiego i żagańskiego oraz gminy Gubin – Agnieszka Jakś, profile-Poznań s.c.

10.45 – 11.05 „Elektromapy” i „Pogromcy Elektrozombie” – prezentacja wybranych projektów społecznych dotyczących gospodarowania odpadami – dr Jakub Mazurkiewicz, dr Robert Mazur, mgr inż. Magdalena Myszura, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

11.05 – 11.25  Technologia w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów – rozwiązania  technologiczne zastosowane w ZZO w Marszowie  – Andrzej Szultka, Waldemar Witkowski –  Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH

11.25 – 11.45  Rola stacji przeładunkowej w gospodarce odpadami – Andrzej Bednarek – AK NOVA Sp. z o.o.  z Poznania

11.45 – 12.05  Rekultywacje składowisk odpadów – dr Jacek Kurzawa, BBF Sp. z o.o. z Poznania

12.05 – 12.25  Przerwa na dyskusję
12.25 – 12.45  Poczęstunek kawa, ciasto

12.45 – 13.05  Niekonwencjonalne podejście do gospodarki odpadami – jak mieszkańcy w innych krajach współdziałają, by usprawnić gospodarkę odpadami dla wspólnego dobra – mgr Kamil Witaszek, dr Krzysztof Pilarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.05 – 13.25  Nowe trendy w gospodarce odpadami stałymi w działaniach zakładów gospodarujących odpadami – dr Robert Mazur,dr Jakub Mazurkiewicz, mgr inż. Magdalena Myszura, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.25 – 13.45  Rewolucja odpadowa w praktyce – identyfikacja problemów gmin w gospodarce odpadami – Pan Juliusz Półjan, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu oraz Technolog Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach

13.45 – 14.00  Dyskusja, podsumowanie spotkania
14.00 – 14.30  Lunch

ORGANIZATORZY:

logo

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o.

 

profile2

 

profile-Poznań s.c.

 

PATRONAT:

herb