Szkolenie dla urzędników

W związku z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej, pragniemy zaprosić przedstawicieli gmin objętych Projektem „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” na specjalistyczne szkolenie. Szkolenie jest bezpłatne, skierowane przede wszystkim do pracowników zajmujących się problematyką ochrony środowiska w gminie.

W ramach spotkania z udziałem specjalistów przewidujemy przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami w powiecie żarskim i żagańskim, odniesienie się do obowiązków nałożonych na gminy ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, możliwość dyskusji ze specjalistami w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Żarach (godz. 9.00-13.30). Przewidujemy udział po 2 przedstawicieli z każdej zaproszonej gminy.

Serdecznie zapraszamy.