Szkolenie z gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami w powiatach żarskim i żagańskim – stan obecny, możliwości i perspektywy rozwoju to temat szkolenia, które odbyło się 14 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Żarach. Wydarzenie było skierowane do urzędników zajmujących się gospodarką odpadami i ochroną środowiska. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie szanse na rozwój systemów gospodarki odpadami stwarza Nowa Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, poznali najważniejsze założenia systemu gospodarki odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego.

Celem spotkania było również zachęcenie przedstawicieli urzędów miast i gmin do prowadzenia aktywnych działań z zakresu edukacji odpadowej na terenie samorządu. Urzędnicy poznali założenia Programu Edukacji Ekologicznej na lata 2013-2015.

Program:

9.00-9.10    Rozpoczęcie, przywitanie Gości

9.10-9.20    Wystąpienie przedstawiciela ZZO w Żarach

9.20-10.10    Bieżące problemy we wdrażaniu systemów gospodarki odpadami – sytuacja samorządów po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (po 1 lipca 2013 r.). Praktyczne metody naliczania  stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów po 1 lipca (Brzoziewska-Kędziora, Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego).

10.10-10.30    Prezentacja systemu gospodarki odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego (Juliusz Półjan, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.).

10.30-10.50    Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnaj w Zielonej Górze, m.in. dofinansowanie dla PSZOKów (Krzysztof Mączkowski, Agencja Informacji i Ochrony Środowiska).

10.50-11.10    Jak prezentować zmiany w gospodarce odpadami w mediach, po wejściu w życie „ustawy śmieciowej”? (Krzysztof Mączkowski, Agencja Informacji i Ochrony Środowiska).

11.10-11.30    Przerwa kawowa

11.30-11.50    Gospodarka odpadami w analizach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (Wojciech Konopczyński, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze).

11.50-12.10    Edukacja ekologiczna w obszarze gospodarki odpadami – jak zaplanować i prowadzić skuteczną „odpadową” kampanię społeczną? – prezentacja założeń Programu Edukacji Ekologicznej dla powiatu żarskiego i żagańskiego, analiza możliwych działań edukacyjnych w obrębie gminy (Agnieszka Jakś, profile-Poznań .c.).

12.10-12.30    Nowe zasady finansowania gospodarki odpadami w Nowej Perspektywie 2014-2020 (Krzysztof Mączkowski, Agencja Informacji i Ochrony Środowiska).

12.30-13.30    Analiza bieżących problemów gospodarki odpadami według zagadnień zgłoszonych przez samorządy – dyskusja

Organizatorzy:

logo  profile2