Broszura Edukacyjna

Najważniejsze zasady dotyczące postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych, barwne ilustracje, liczne ciekawostki – tak w skrócie przedstawia się zawartość najnowszej publikacji wydanej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Kodeks Dobrych Praktyk Ekologicznych to broszura przeznaczona dla mieszkańców 15 gmin objętych projektem „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”. Zapraszamy do pobrania elektronicznej wersji publikacji, która znajduje się w zakładce Materiały edukacyjne.