Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy szukają sposobów jak ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych

9 października 2019 r. na wycieczkę po zakładzie i zajęcia edukacyjne przyjechali uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej z Brzeźnicy. Najpierw uczniowie zapoznali się z zakładem oglądając film o budowie i otwarciu zakładu, następnie wyruszyli na zwiedzanie. Uczniowie zobaczyli najważniejsze miejsca tj. wagę, halę wyładunku odpadów, sortownię, boksy na surowce wtórne, miejsce składowania odpadów wielkogabarytowych, plac dojrzewania kompostu oraz kwaterę składową. Jak przebiega proces segregacji poszczególnych frakcji odpadów uczniowie zobaczyli podczas projekcji filmu animowanego. Podczas zajęć w sali edukacyjnej rozmawialiśmy o recyklingu i sposobach ograniczenia odpadów, szczególnie plastiku.