Jak odzyskać surowce wtórne? – uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubska zwiedzają ZZO w Marszowie

7 października 2019 r. odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubska. Dzieci zobaczyły najważniejsze obiekty zakładu wagę, sortownię, boksy z surowcami wtórnymi, plac dojrzewania kompostu oraz podziwiały pracujące tu maszyny i pojazdy. Ogrom śmieci oraz proces odzysku surowców wtórnych uświadomił im, że śmieci nie znikają z koszy i musimy je odpowiednio segregować. Podczas zwiedzania, jak i zajęć w sali edukacyjnej uczniowie wykazali się dużą wiedzą nabytą w domu i w szkole.