ZZO Marszów laureatem XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie został Laureatem Zbiórki Tworzyw Sztucznych w Konkursie Puchar Recyklingu. Nagrodę w imieniu Prezesa Zarządu Jacka Połomki odebrał Wojciech Dronia Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który odbył się w dniach 10-11 października w 2019 r. w Poznaniu.

– Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody – podkreśla Jacek Połomka Prezes Zarządu.
Cieszymy się, że nasza praca została doceniona i wyróżniona w tak prestiżowym Konkursie. W 2018 r. osiągnęliśmy wysoki poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów tworzyw sztucznych zebranych selektywnie, a także skierowaliśmy dużą ilość odpadów do przetworzenia u recyklerów.

Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku przez miesięcznik Przegląd Komunalny i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocja nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu, ocena prowadzenia edukacji ekologicznej w powyższym zakresie, wdrożonych działań proekologicznych uczestników wiążących się z przedmiotem Konkursu.

zdjęcia: Abrys Sp. z o.o.