EKOLAUR dla ZZO Marszów

W dniu 29 października 2019 r. w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 18 edycji konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii. Kapituła Polskiej Izby Ekologii przyznała Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie nagrodę „Ekolaur” w kategorii ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za przedsięwzięcie „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”.

Innowacyjna instalacja do zagospodarowania stabilizatu jest pierwszą i jak na razie jedyną instalacją tego typu w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie ilości odzyskiwanego szkła znajdującego się odpadach komunalnych, co pozwala na zmniejszenie wydobycia naturalnego surowca do produkcji szkła i w ten sposób przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i środowiska. Zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu o wysortowane szkło umożliwia ZZO Marszów zapewnienie gminom dostarczającym odpady, wymaganych prawem UE poziomów odzysku i recyklingu.

Polska Izba Ekologii organizuje Konkurs Ekolaury od 2002 r., promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zdjęcia: Polska Izba Ekologii