„ZZO Marszów oczami dziecka” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków, uczniów klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III ze szkół podstawowych i szkół specjalnych do udziału w konkursie plastycznym pn. „ZZO Marszów oczami dziecka” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie (ZZO Marszów) oraz działania podejmowane przez Zakład. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 16 maja 2020 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków
  • uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • uczniów szkół specjalnych (do 15 r.ż.)

z gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (Bobrowice, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto) Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).

Rozmiar plakatu: dowolny.
UWAGA! Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 

TERMINY:

Rozpoczęcie konkursu: 2 marca 2020 r.

Termin zgłoszenia prac: do 30 kwietnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Ogłoszenie wyników: 12 maja 2020 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 16 maja 2020 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

 

Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie:

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie przygotowaną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rodzice / opiekunowie prawni uczestników konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

Dodatkowo, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.

Prace nieopisane w powyższy sposób oraz prace, do których nie dołączono podpisanych formularzy zgłoszeniowych, nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowo każda szkoła, która zgłasza prace swoich uczniów musi wypełnić i dostarczyć wraz z pracami listę zbiorczą (załącznik nr 4).

Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „ZZO Marszów oczami dziecka”

Prace przesłane po terminie tj. po 30 kwietnia 2020 r. nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki ani za terminowość dostawy.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu (Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.) i nie będą odsyłane.

Regulamin i załczniki do Konkursu „ZZO Marszow oczami dziecka”