„Szkło segregujesz – surowce odzyskujesz” ekologiczny konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół specjalnych do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Szkło segregujesz – surowce odzyskujesz” organizowanym przez Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie. Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą prawidłową segregację i recykling szkła.

Na prace czekamy do 4 czerwca 2024 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Uroczyste wręczenie nagród 17 czerwca 2024 r. w siedzibie ŁCR w Marszowie.

DO POBRANIA Regulamin konkursu i załączniki  Regulamin konkursu Szklo_segregujesz_surowce_odzyskujesz

 • Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zasad prawidłowej segregacji szkła, jego recyklingu oraz płynących z tego korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców regionu. Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja osób działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród osób biorących udział w konkursie.

 • Temat pracy

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą prawidłową segregację i recykling szkła.

Więcej informacji na temat recyklingu szkła można znaleźć na stronie www.ekoszkola.marszow.pl

Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.

 • Konkurs przeznaczony jest dla:
  • przedszkolaków
  • uczniów klas I-III szkół podstawowych
  • uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
  • uczniów szkół średnich
  • uczniów szkół specjalnych

z gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie.

 •  Nagroda specjalna:

Organizator Konkursu przyzna jedną nagrodę specjalną dla placówki oświatowej, która dostarczy największą liczbę prac konkursowych.

Nagroda specjalna to wycieczka do Łużyckiego Centrum Recyklingu w Marszowie, w którym uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić m.in. nowoczesną instalację do recyklingu opakowań szklanych.

Organizator Konkursu zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu uczestników z placówki oświatowej do zakładu i z powrotem. Organizatorem wycieczki będzie szkoła/przedszkole. Termin przyjazdu zostanie ustalony indywidualnie.

 • Wymogi techniczne pracy

 Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Rozmiar plakatu: dowolny.

 • Termin konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 4 kwietnia 2024r.

Termin zgłoszenia prac: do 4 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2024 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 17 czerwca 2024 r.