Segregujemy odpady i dbamy o środowisko – lekcje ekologii w klasach I w SP 8 w Żarach

img_3802

3 listopada 2017 r. edukowaliśmy uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego z Żar. Pierwszoklasiści poznawali kolory pojemników do segregacji oraz uczyły się jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do odpowiedniego pojemnika. Dzieci uczyły się również dlaczego należy segregować śmieci i jakich błędów unikać. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, a pozyskaną wiedzę przyrzekli rozpowszechniać w swoich domach.

Zobacz więcej »

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 z Żar poznają Agatkę Segregatkę

img_3765

30 października 2017r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przyjechały przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach. Po zwiedzeniu zakładu dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznały Agatkę Segregatkę oraz uczyły się kolorów pojemników i zasad prawidłowego segregowania odpadów. Dzieci dowiedziały się również co to są bioodpady i kompost.

Zobacz więcej »

Dlaczego warto segregować śmieci? – na to pytanie szukały odpowiedzi 6-latki z Przedszkola nr 2 z Żar

img_3680

27 października 2017r. odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy z Żar. Przedszkolaki zwiedziły najważniejsze obiekty zakładu sortownię i  kompostownię oraz podziwiały pracujące tu maszyny i pojazdy. Ogrom śmieci oraz trudny proces odzysku surowców wtórnych uświadomił dzieciom, że śmieci nie znikają z koszy i musimy je odpowiednio segregować. W czasie zajęć w sali edukacyjnej odpowiadaliśmy na pytanie “Dlaczego warto segregować śmieci?”, a dzieci mogły wykazać się wiedzą nabyta w przedszkolu i w domu.

Zobacz więcej »

Kolejna wycieczka do ZZO Marszów – Szkoła Podstawowa ze Starosiedla

img_3654

25 października 2017r. bardzo miło było nam gościć uczniów klas 0-III  wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej ze Starosiedla. Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie oglądali zakład: budynek wagowy, sortownię, boksy na surowce wtórne, kompostownię, plac dojrzewania kompostu oraz pojazdy pracujące na terenie zakładu. Podczas zajęć edukacyjnych w sali uczniowie pogłębiali wiedzę na temat funkcjonowania zakładu, prawidłowego segregowania oraz bioodpadów i kompostu.

Zobacz więcej »