Dlaczego warto segregować śmieci? – na to pytanie szukały odpowiedzi 6-latki z Przedszkola nr 2 z Żar

27 października 2017r. odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy z Żar. Przedszkolaki zwiedziły najważniejsze obiekty zakładu sortownię i  kompostownię oraz podziwiały pracujące tu maszyny i pojazdy. Ogrom śmieci oraz trudny proces odzysku surowców wtórnych uświadomił dzieciom, że śmieci nie znikają z koszy i musimy je odpowiednio segregować. W czasie zajęć w sali edukacyjnej odpowiadaliśmy na pytanie “Dlaczego warto segregować śmieci?”, a dzieci mogły wykazać się wiedzą nabyta w przedszkolu i w domu.

Zobacz więcej »

Kolejna wycieczka do ZZO Marszów – Szkoła Podstawowa ze Starosiedla

25 października 2017r. bardzo miło było nam gościć uczniów klas 0-III  wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej ze Starosiedla. Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie oglądali zakład: budynek wagowy, sortownię, boksy na surowce wtórne, kompostownię, plac dojrzewania kompostu oraz pojazdy pracujące na terenie zakładu. Podczas zajęć edukacyjnych w sali uczniowie pogłębiali wiedzę na temat funkcjonowania zakładu, prawidłowego segregowania oraz bioodpadów i kompostu.

Zobacz więcej »

Szkoła Podstawowa z Żarek Wielkich na wycieczce w ZZO w Marszowie

23 października 2017r. gościliśmy uczniów  ze Szkoły Podstawowej z Żarek Wielkich. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali zakład oraz śledzili proces odzyskiwania surowców wtórnych. Mieli mnóstwo pytań dotyczących funkcjonowania zakładu, działających maszyn, produkcji kompostu i prawidłowej segregacji. Mamy nadzieję, że wycieczka po zakładzie i zajęcia edukacyjne w sali pozwoliły uczniom i ich opiekunom lepiej poznać zagadnienia gospodarki odpadami.

Zobacz więcej »

Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III z PSP nr 2 z Żagania

20 października 2017 r. nasz zakład odwiedziły wszystkie klasy I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Uczniowie zwiedzili budynek wagowy, sortownię i kompostownię, zobaczyły odzyskiwane surowce wtórne i kompost. W sali edukacyjnej dzieci rozwiązywały zadania jednocześnie ucząc się kolorów pojemników i zasad prawidłowej segregacji.

Wycieczki po ZZO w Marszowie to dopełnienie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, jaką szkołą prowadzi od kilku lat.

Zobacz więcej »