Przyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Lubska

9 listopada 2017 r. odwiedzili nas uczniowie z kl. III a i III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Lubska. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili najważniejsze obiekty zakładu sprawdzając, co dzieje się ze śmieciami na każdym etapie. Zobaczyli budynek wagowy, halę wyładunku, sortownię, boksy na surowce wtórne, kompostownię i plac dojrzewania kompostu oraz kwaterę składową. Podczas zwiedzania dzieci zadawały sporo pytań.

Zobacz więcej »

Wycieczka uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

6 listopada 2017r. gościliśmy grupę młodzieży z Technikum Logistycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Żar. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzali zakład, aby od środka zobaczyć jak wygląda system gospodarki odpadów. Zadawali mnóstwo pytań na temat sposobów gromadzenia odpadów, transportu, metod odzysku, dokumentacji, itp. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza pomoże uczniom w dalszej edukacji.

Zobacz więcej »

Segregujemy odpady i dbamy o środowisko – lekcje ekologii w klasach I w SP 8 w Żarach

3 listopada 2017 r. edukowaliśmy uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego z Żar. Pierwszoklasiści poznawali kolory pojemników do segregacji oraz uczyły się jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do odpowiedniego pojemnika. Dzieci uczyły się również dlaczego należy segregować śmieci i jakich błędów unikać. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, a pozyskaną wiedzę przyrzekli rozpowszechniać w swoich domach.

Zobacz więcej »

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 z Żar poznają Agatkę Segregatkę

30 października 2017r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie przyjechały przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach. Po zwiedzeniu zakładu dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznały Agatkę Segregatkę oraz uczyły się kolorów pojemników i zasad prawidłowego segregowania odpadów. Dzieci dowiedziały się również co to są bioodpady i kompost.

Zobacz więcej »

Dlaczego warto segregować śmieci? – na to pytanie szukały odpowiedzi 6-latki z Przedszkola nr 2 z Żar

27 października 2017r. odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy z Żar. Przedszkolaki zwiedziły najważniejsze obiekty zakładu sortownię i  kompostownię oraz podziwiały pracujące tu maszyny i pojazdy. Ogrom śmieci oraz trudny proces odzysku surowców wtórnych uświadomił dzieciom, że śmieci nie znikają z koszy i musimy je odpowiednio segregować. W czasie zajęć w sali edukacyjnej odpowiadaliśmy na pytanie “Dlaczego warto segregować śmieci?”, a dzieci mogły wykazać się wiedzą nabyta w przedszkolu i w domu.

Zobacz więcej »